Aktualności

Najemca – co może a czego mu nie wolno?

administrator 9 listopada 2021

Zakup, a następnie udostępnianie mieszkań innym osobom to popularny sposób na zarabianie dodatkowych pieniędzy, nierzadko nawet “drugiej pensji”. Zanim jednak powierzymy komuś obcemu naszą nieruchomość, warto znać wszystkie obowiązujące najemców prawa i zakazy określone w ustawie o ochronie praw lokatorów oraz odnośnych przepisach kodeksu Cywilnego. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się najistotniejszym z nich, więc jeżeli przygotowujesz się do wynajmu mieszkania osobom trzecim, postaraj się znaleźć chwilę czasu na lekturę!

Najemca – co może a czego mu nie wolno?

Zacznijmy od praw lokatorów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach. Stosunkowo częstą praktyką wśród właścicieli nieruchomości jest składanie niezapowiedzianych wizyt w celu kontroli stanu mieszkania – lokator ma pełne prawo nie zgodzić się na taką wizytę. Warto o tym pamiętać, bo jeżeli bez uprzedzenia wejdziemy do lokalu korzystając z własnych kluczy, popełnimy przestępstwo naruszenia miru domowego, za co grozi kara grzywny lub nawet pozbawienia wolności do 1 roku!

Ponadto najemca uprawniony jest do urządzenia mieszkania wedle własnego uznania czy żądania niezwłocznego usunięcia uciążliwych dla niego awarii. Jeżeli właściciel nie spełni żądania, lokator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym lub uzgodnić z właścicielem obniżenie opłat. Wolno mu też oczywiście organizować imprezy (dbając o to, aby nie zakłócać ciszy nocnej i innych postanowień regulaminu spółdzielni mieszkaniowej).

Zakazy obowiązujące najemcę lokalu mieszkalnego

Lokatorom nie wolno przede wszystkim bezpłatnie użyczać czy zarabiać na udostępnionym im mieszkaniu – oferowanie poszczególnych pokoi na np. Airbnb nie wchodzi w grę! Najemca nie ma również prawa wprowadzać trwałych, trudnych do usunięcia zmian w mieszkaniu, więc położenie nowych płytek, zainstalowanie nowych grzejników itp. wymaga pisemnej zgody właściciela. Zakazane jest też naturalnie umyślne niszczenie wyposażenia zastanego w lokalu czy żądanie napraw dokonanych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z umową użytkowania obiektu.

Szukając lokatorów do swojego mieszkania, warto zdecydować się na skorzystanie z usług profesjonalistów z toruńskiej Centrali Nieruchomości – pomożemy Ci zminimalizować okres pustostanu!

Więcej

Najpiękniejsze domy – Toruń

administrator 29 grudnia 2016

Domy Toruń sprzedaż

Zastanawiasz się, jaką lokalizację dla swojego domu wybrać: Kujawy czy Pomorze? Najlepszym rozwiązaniem problemu jest zamieszkanie w Toruniu! To wyjątkowe miasto, którego prawobrzeżna część mieści się na Pomorzu, zaś lewobrzeżna na Kujawach.

Więcej

Dlaczego najlepsze są mieszkania w Toruniu?

administrator

Mieszkania w Toruniu sprzedaż czy wynajem?

Toruń to wspaniałe miasto, leżące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Było miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych. Jest to jedno z najstarszych miast w Polsce – Toruń otrzymał prawa miejskie w 1233 roku.

Więcej

Podatek od zbycia nieruchomości – zasady obliczania

administrator

Sposób rozliczania podatku od zbycia nieruchomości jest ściśle uzależniony od daty jej nabycia lub wybudowania. Jest to związane z wprowadzonymi zmianami w przepisach do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które weszły w życie kolejno 1 stycznia 2007 r. i 1 stycznia 2009 r.

Więcej

Wycena domu lub mieszkania: jak można ją zrobić

administrator

Wycena domu lub mieszkania: jak można ją zrobić

Chcesz sprzedać mieszkanie, ale nie wiesz ile jest warte? A może musisz określić wartość nieruchomości odziedziczonej w spadku, żeby zapłacić podatek? Jest kilka prostych sposobów na oszacowanie wartości posiadanej nieruchomości. 

Określenie dokładnej wartości domu lub mieszkania jest niezbędne m.in. w takich sytuacjach:

Więcej

Skutki prawne zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania

administrator

Elementy niezbędne w umowie przedwstępnej

Kwestie związane z zawarciem umowy przedwstępnej reguluje Kodeks cywilny. Umowa przedwstępna jest to umowa, na podstawie której jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (art. 389 Kodeksu cywilnego, dalej: k.c.). Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienie umowy przyrzeczonej.

Więcej

Najem okazjonalny w praktyce

administrator

Niewielu właścicieli zdaje sobie sprawę z ryzyka, jakie ponoszą przy wynajęciu nieruchomości oraz jaką ochronę gwarantuje im ustawa o ochronie praw lokatorów. We wspomnianej ustawie została wyszczególniona forma najmu okazjonalnego, która chroni właścicieli przed najemcami nadużywającymi swoich praw.

Więcej

CENTRALA NIERUCHOMOŚCI

administrator

… pod hasłem „pomoc” czytamy między innymi – nieść komuś pomoc, oferować komuś swoje pośrednictwo. Można więc powiedzieć, że pośredniczyć to znaczy pomagać. Przyjmując na siebie obowiązek pomocy przyjmuje się tym samym odpowiedzialność za to, by nasze działanie nie przyniosło żadnej szkody temu, kto powierzając nam swoją sprawę obdarzył nas zaufaniem.

Więcej